Környezetvédelem

A környezetvédelem területe komplex: magas műszaki és jogi felkészültségi szintet igényel.

Beruházások megvalósításának első lépése környezetvédelmi engedélyek beszerzése. A környezetvédelmi szakértőre nagy felelősség hárul: úgy segíti a Beruházó és a társtervezők munkáját, hogy a környezetvédelmi előírások érvényre jussanak, a beruházással kapcsolatos költségek pedig optimális szinten maradjanak. Az előrelátó tervezés eredménye, hogy a létesítmény megvalósulását követően nem szükséges (fajlagosan magasabb költségszintű) utólagos műszaki intézkedések meghozatala.

A tevékenység folytatása során a környezetvédelmi megbízott felelős a tevékenység szabályos, bírságok kiszabásától mentes üzemeltetéséért. A jól végzett munka eredményeként a cég beszerzi az összes működéséhez szükséges engedélyt, tevékenységét az engedélyben foglalt előírások szerint folytatja. Társaságunk ezeken túlmenően a telephelyen folytatott tevékenység jellemzőit részletesen elemzi és a környezeti információk gyűjtésével, értékelésével párhuzamosan – Megbízónk kérésére – javaslatot ad a hatékonyabb működésre.

Váratlan helyzetek gyors intézkedést igényelnek. Évtizedes tapasztalatunk segítségével hatékonyan segítünk olyan üzemmenet kialakításában, mellyel a környezeti káresemények kockázata minimalizálható, havária esetén a gyors intézkedések megtehetők.
Váratlan helyzetnek minősülhetnek a beszállítói auditokra, hatósági ellenőrzésre történő megfelelőségi vizsgálatok is. A környezetvédelmi átvilágítás esetén feltárjuk a környezetvédelmi eltéréseket, így a korrekciós intézkedések még időben megtehetők.